در روش و طرز استفاده از میکسر باید قبل از اینکه رنگ تاتو را از رنگ تاتو به داخل انگشتری رنگ تاتو بریزید، سه دقیقه آن را تکان دهید. سپس با میکسر رنگ تاتو آن را مخلوط کنید.

چراکه رنگها معمولا در ظرف ته نشین می‌شوند. لازم است بدانید که رنگ‌های دارای آب و روغن باید حتماً همزده شوند تا ترکیب واقعی آنها را پیدا کنید. همچنین بعد از اینکه رنگها را در رنگهای داخل انگشتی قرار دهید، باید با میکسر تاتو، رنگها را ترکیب کنید. چراکه باید تک تک اتم‌های تشکیل دهنده رنگ‌ها باهم ترکیب گردند.

بعلاوه طرز استفاده از میکسر بدین صورت است که برای همزدن یک سری است که چرخش آن توسط آرمیچر تامین می شود و باعث ایجاد ترکیب رنگ می شود. انرژی این دستگاه بوسیله دو باتری قلمی (AA) تامین می‌شود. در صورتی که در طرز استفاده از میکسر را بلد نیستید و رنگ را به صورت اصولی ترکیب کنید، رنگ دلخواه می آمد.

لینک خرید میکسر

https://shopta.ir/tattoo-ink-mixer