ریموور تاتو محلولی شیمیایی و یا ارگانیک است که وقتی همراه سوزن تاتو وارد پوست می‌شود، پیگمنت‌های رنگ را شکسته و در خود حل می‌کند و همراه خونابه از زیر پوست بیرون می‌کشد.

محلول ریموور برای پاک کردن تاتو بدن‌های کوچک و تاتو صورت کاربرد گسترده‌ای دارد.
آموزش اصولی ریموور تاتو و استفاده از مواد ریموور ایمن نقش مهمی در این زمینه بازی می‌کنند.

در غیر اینصورت، منجر به ایجاد گودی و یا اضافه گوشت روی پوست می‌شود و قطعاً نارضایتی و شکایت مشتری را در پی خواهد داشت.
“ریموور تاتو در یک جلسه” یا “پاک کردن تاتو در یک جلسه” جمله‌ای افسانه‌ای است!

حتی با استفاده از بهترین ریموورهای تاتو و لیزر نباید انتظار داشت در یک جلسه کل رنگ از زیر پوست خارج شود. پاک شدن کامل پوست گاهاً دو یا سه جلسه طول می‌کشد.

انواع ریموور 

1- کالر لیفت بایوتاچ

2- ریموور رجووی 

3- ریموو دکتر تتو

4- ریموور تی ار

5- ریموور فیبروز