ارسال سفارشات در تهران

ارسال سفارش های عزیزانی که ساکن تهران هستند از طریق الو پیک میباشد و این دوستان می توانند هزینه سفارش را درب منزل خود پرداخت کنند.

ارسال سفارشات خارج از تهران (استان های دیگر)

ارسال سفارشات این دوستان از طریق تیپاکس میباشد و یا میتوانید هنگام ثبت سفارش ارسال سفارش از طریق پست را بخواهید.

هزینه سفارشات این دوستان باید به شماره کارت داده شده واریز شود.