انواع رنگ تاتو :

رنگ تاتو زرد نارنجی :  جهت دکوپاژ ابروهای خاکستری، مناسب ترکیب با رنگ تاتوهای لب، از بین برنده خاکستری لبهای تیره  رنگ تاتو قرمز اناری :  مناسب رژلب می باشد.  رنگ تاتو قهوه ای شکلاتی :  مناسب پوستهای سرد میباشد همچنین جهت ایجاد رنگ قهوه ای متوسط بدون ایجاد رنگ خاکستری.  رنگ تاتو قهوه ای متوسط ( سرد و گرم ) :  رنگ پایه و اصلی است و برای ترکیب با رنگ ها و ایجاد پایداری رنگ تاتو میباشد.  رنگ تاتو کرم روشن :  جهت ترکیب با رنگ تاتوهای لب برای ایجاد رنگ کالباسی می باشد.  

رنگ تاتوها تنوع رنگی بسیاری دارند  :

 رنگ تاتو شاه بلوطی روشن  :   مناسب پوست های تیره و خنثی کردن قرمزی رنگ پوست می باشد.  رنگ تاتو شاه بلوطی متوسط و رنگ تاتو قهوه ای با تناژ سرد :  نیز برای پوست های تیره کاربرد دارد. رنگ تاتو شاه بلوط قوی :  مناسب پوست های گرم و تقویت بن مژه است.  رنگ تاتو قرمز تیره :  مناسب پوست های روشن می باشد.  رنگ تاتو قهوه ای سرد :  مناسب پوست های گرم می باشد.  رنگ تاتو قهوه ای مایل به قرمز  :   مناسب پوست های سرد و جهت ایجاد رنگ گرم متوسط می باشد. رنگ تاتو زرد خردلی  :   برای دکوپاژ ابروهای قرمز و خنثی کردن رنگ قرمز کاربرد دارد و مناسب ترکیب با رنگ های پوست های گرم می باشد.    رنگ تاتو قهوه ای تیره قوی  :   برای پوست های روشن با ابروهای تیره و مناسب هاشورهای تیره و تقویت بن مژه میباشد.  رنگ تاتو قرمز  :  مناسب تاتو رژلب می باشد.  رنگ تاتو قهوه ای روشن  :  رنگ تاتو پایه می باشد و مناسب پوست های تیره است.  رنگ تاتو کرم روشن :  جهت ترکیب با رنگ های لب، برای ایجاد رنگ کالباسی رنگ تاتو کامو ۴۰  (camo 40) :  جهت پوشاندن رنگ های تیره ومناسب پوستهای تیره  رنگ تاتو کامو ۳۰  (camo 30) : جهت پوشاندن رنگ های تیره ومناسب پوستهای روشن