چه افرادی نباید تتو صورت انجام دهند؟

1- افرادی که دارای بیماری صرع هستند، به دلیل اینکه با انجام این کار بیماری این افراد تحریک میشود.

2- افراد باردار، به دلیل تغییرات هورمونی

3- افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی هستند مانند افراد دارای بیماری MS، لوپوس

4- افرادی که دارای بیماری پوستی هستند مانند، صدف، پسوریازیسم، لیکلن پلان

با در نظر گرفتن این موارد به سلامتی خود اهمیت دهید.