رنگ های الگوری مانند رنگ هایی مشهور دنیا دارای فرمول 100درصد گیاهی است.

این رنگ های کاملا ایمن و خالص هستند

از این رنگ های میتوانید برای لاین، سایه، پرکردن و... استفاده کنید.

این رنگ ها در 3 دسته تقسیم میشوند.

1- اولترا بلک

2- بلک 

وایت

این رنگ های ساخت کشور آمریکا میباشند.

در حجم های 30، 60 و 240 میل موجود هستند.