سوزن پیچی تکسر (1P)

 • قاب ابرو
 • هاشور مویی ابرو (میکروبلیدینگ با دستگاه)
 • انداختن طرح خط چشم پهن
 • خط چشم ظریف
 • بن مژه

سوزن پیچی 2سر 

 • قاب ابرو
 • خط چشم ظریف
 • بن مژه

سوزن پیچی 3سرپاور (3P یا 3R)

 • قاب و سایه ابرو
 • خط چشم
 • خط لب
 • ریموور تاتو

سوزن پیچی 3سر فلت (3F)

 • سایه ابرو
 • شیدینگ لب
 • ریموور تاتو

سوزن پیچی 5سرگرد (5P یا 5R)

 • سایه ابرو
 • پر کردن لب

سوزن پیچی 5 فلت (5F)

 • سایه ابرو
 • پر کردن ابرو
 • ریموور تاتو

سوزن پیچی 7سرگرد (7P یا 7R)

 • سایه ابرو
 • پر کردن لب

سوزن پیچی 7سر فلت (7F)

 • سایه ابرو
 • پر کردن لب