• گلدن براون مخصوص پوست‌های سرد (گندمی تیره و سبزه)
  • اش بلوند مخصوص میکروپیگمنتیشن پوست‌های گرم (سفید و گندمی روشن)
  • کوکوآ مخصوص پوست‌های گرم و میکروبلیدینگ ابروهای تیره و مشکی
  • دارک براون برای میکروبلیدینگ (فیبروز) ابرو
  • گلدن بلوند برای میکروپیگمنتیشن ابرو (کانتورینگ) افراد سفیدپوست
  • کوپر براون برای میکروپیگمنتیشن افراد سبزه
  • مدیوم براون برای قاب و سایه و میکروبلیدینگ
  • لایت براون برای قاب و سایه ابرو