مراحل طراحی ابرو با استفاده ا دیوایدر

1- ابتدا یکی از ابروها را بر اساس فرم صورت و سبک دلخواه مشتری ترسیم کنید. 

2- خطی را در وسط ابروها ترسیم کنید. 

3- پشت دیوایدر را مداد ابرو (مداد کنته) بکشید.

4- از تاج تا خط وسط را با دیوایدر اندازه بگیرید و خط کش دیوایدر را به سمت بالا بکشید تا خط بیفتد. سپس از تاج تا خط وسط را اندازه بگیرید و با خط کش آن طرف خط را با همین اندازه پیاده سازی کنید تا تاج ابرو دوم به دست آید.

5- ضخامت تاج را اندازه بگیرید و همان اندازه را در طرف دیگر علامت بزنید. از تاج تا آرک ابرو را اندازه بگیرید و علامت بزنید. سپس همین اندازه را در طرف دیگر علامت بزنید.

6- خط های علامت زده شده را به هم وصل کنید.

7- از تاج تا دم ابرو را اندازه بگیرید. دم ابرو را بر اساس اندازه ای که گرفتید علامت بزنید و به هم وصل کنید.

* دیوایدر ها انواع مختلفی دارند برای مشاهده انواع دیوایدر میتوانید به سایت ما مراجعه کنید.