* علت آبی یا سبز شدن تاتو خط چشم

در اجرای تاتو با رنگ مشکی، رنگ دانه ها جذب پوست میشوند و فقط رنگ پایه جوهر باقی میماند. این رنگ پایه بسته به نوع رنگ مصرفی آبی یا سبز میشود. اما وقتی از رنگ مشکی و ترکیب رنگ مناسب استفاده کنید این اتفاق کمتر رخ میدهد. 

از طرفی ترکیب رنگ سازگار با پوست مشتری و دارا بودن تاتو قدیمی از دلایل آبی و سبز شدن رنگ تاتو خط چشم است. 

* جلوگیری از آبی و سبز شدن تاتو خط چشم

1- در زمان تعیین شده اقدام به ترمیم تاتو خود کنید.

2- از جوهر با رنگ مشکی استفاده کنید.

3- در صورت کمرنگ شدن تاتو در زمان کوتاه برای ترمیم خط چشم بعد از چند روز اقدام کنید.

4- در زمان اجرای تاتو به میزان مناسب از بیحسی استفاده کنید.

5- در زمان اجرای تاتو از جا به جا شدن سوزن تاتو جلوگیری کنید.

6- هر چقدر رنگ تاتو شما تیره تر باشد ماندگاری تاتو خط چشم بیشتر میشود و آبی و سبز شدن تاتو دیرتر اتفاق می افتد.

* ترکیب رنگ تاتو برای خط چشم

اگر مشتری تاتو قدیمی داشت باید اقدام به خنثی سازی آن کنید.

استفاده از رقیق کننده برای دستیابی به بهترین ترکیب رنگ تاتو بسیار مهم است.

انتخاب یک رنگ خوب برای انجام این کار بسیار حائز اهمیت است.