* نحوه استفاده از بیحسی یخی جیلانگ

برای تاتو خط چشم دقت کنید که محلول بیحسی به هیچ عنوان وارد چشم نشود.

2- سعی کنید در 1 جلسه بیشتر از 2 تا 3 مرتبه از بیحسی استفاده نکنید.

3- این بیحسی ترکیبی از فاز جامد و مایع میباشد به همین خاطر ممکن است در اثر سرما منجمد شود. اگر با این مشکل مواجه شدید بیحسی را بین دست هایتان مالش دهید تا در اثر حرارت به حالت اولیه خود بازگردد.

4- بیحسی را به هیچ عنوان در اثر حرارت شعله و یا آب جوش قرار ندهید به دلیل اینکه خاصیت بیحسی آن از بین میرود. 

* برای استفاده از این بیحسی زمانی که کلاینت شما احساس درد میکند 1 تا 2 قطره بر وری موضع بریزید و سپس با استفاده از سلفون بیحسی، محل مورد نظر را کاور کنید. 3 تا 5 دقیقه زمان دهید تا بیحسی اثر کند بعد از این پوست را تمیز کنید و به ادامه کار بپردازید.