اصلی ترین راه تشخیص اتو مو لیز اصلی و فیک دوشاخه اتو میباشد. روی دوشاخه اتو مو اصلی نوشته 10Aرو مشاهده میکنید در صورتی که روی دوشاخه اتو مو لیز فیک نوشته 2A رو مشاهده میکنید. 

اما برچسب داخل اتو نیز یکی از راه های تشخیص اتو لیز اصلی از فیک است. در گذشته روی برچسب داخلی اتو موهای لیز فیک عبارت prc ( مخفف جمهوری خلق چین ) و روی برچسب اتو لیز اصلی ، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، دارای نوشته Brazilian company بود.

اما چند ماهی هست که همه ی اتو های لیز ، هم فیک و هم اصل با برچسب Brazilian company روانه بازار می شوند. پس این روش دیگر روش مناسبی برای تشخیص اتو لیز لیز اصلی لیز نمی باشد.

روش بعدی تشخیص این است که حتی اگر بر روی برچسب اتو واژه Brazilin company نوشته شده بود، شما میتوانید با بررسی نحوه چاپ بارکد اتو لیز روی برچسب داخل اتو ، از اصل بودن آن مطلع شوید.

درگذشته بارکد اتو لیز بر روی یک کاغذ سفید رنگ چاپ میشد و این کاغذ سفید رنگ زیر برچسب شیشه ای اتو لیز چسبانده میشد.( مانند تصویر بالا ) ولی در نمونه های فیک کاغذ بارکد روی برچسبب شیشه ای چسبانده میشد که به راحتی با ناخن می توانستید برچسب بارکد را از روی برچسب شیشه ای جدا کنید.

اما چند ماهی ست که بارکد اتو لیز اصلی بر روی خودِ برچسب شیشه ای چسبانده میشود و دیگر خبری از کاغذ سفید رنگ نیست ( باز هم طبق بررسی ها ، در حال حاضر همه ی نمونه هایی که در بازار وجود دارند و بارکد روی کاغذ چاپ شده است فیک می باشند). 

اما نکته ی قابل تاسف این است که به تازگی این مدل از بارکد اتو لیز اصلی نیز توسط شرکت های متفرقه به صورت فیک زده شده است. اما با این تفاوت که ضخامت اعداد چاپ شده در بارکد اتو موی فیک از اعداد چاپ شده در اتو موی اصلی کمتر است و فاصله اعداد در اتو موی فیک کمی بیشتر است( طبق تصویر زیر )

ضمن اینکه عدد بارکد اتو موی لیز اصلی ماه هاست که با عدد 5295053 شروع میشود در حالیکه در اتو لیز فیک همچنان این عدد 5295052 می باشد.