ضروری ترین رنگ های رژ لب پرمابلند

1- سوییت ملیسا

یک رنگ کالباسی خوشرنگ با تن تقریبا گرم که حجم این رنگ 15 میل است و در این فروشگاه میتوانید اورجینال آن را تهیه کنید.

2- بازوکا

یکی دیگر از رنگ های جذاب رژ لب پرمابلند است که حجم این رنگ 15 میل است و در این فروشگاه میتوانید اورجینال آن را تهیه کنید.

3- پاشین رد

یک رنگ قرمز خوشرنگ است که مخصوص بعد دکاپاژ لب های کبود است. حجم این رنگ 15 میل است و در این فروشگاه میتوانید اورجینال آن را تهیه کنید.

4- دیت نایت یک رنگ قرمز تیره با تناژ سرد است. حجم این رنگ 15 میل است و در این فروشگاه میتوانید اورجینال آن را تهیه کنید.