هرکسی که از فرایند رنگدانه آگاهی داشته باشد می فهمد که با هر رنگدانه جدید ایمپلنت را در ارگانیسم اعمال می کنیم. ارگانیسم بخشی از رنگدانه را به عنوان بدن خارجی تشخیص می دهد ، بنابراین ممکن است رنگدانه از بین برود اما برای همیشه در آنجا بماند. به همین دلیل است که دید قبلی ما این بود که رنگدانه ای کاملاً تمیز و کاملاً پایدار ایجاد کنیم: کاملاً به عنوان آمپول محلول تزریق داخل وریدی و به عنوان هیچکدام از رنگدانه هایی که تاکنون مشاهده نشده است ، کاملاً تمیز باشد.بعد از مدتها تحقیق و فداکاری ، PHIBROWS SUPER سرانجام در اینجا است!