1- قبل از فی کانتور به مشتری خود بگویید لب خود را اسکراب کند تا پوست های مرده جدا شوند.

2- 3 روز قبل تا 3 روز بعد قرص  آسیکلوویر مصرف کنید تا از ریزش رنگ جلوگیری شود میزان مصرف بر اساس قد و وزن از پزشک داروخانه پرسیده شود

3- بعد از کار ویتامین E استفاده شود تا بهبود زخم زودتر حاصل شود

4-  از استحمام با آب داغ، مصرف لوازم آرایشی تا موقع پوست اندازی جلوگیری شود

5-