رقیق کننده رنگ تاتو یا سولوشن چیست؟

سولوشن ماده‌ای است شیمیایی که با اضافه‌کردن قطراتی از آن به رنگ تتو خشک شده، ساختار رنگ کمی رقیق شده و استفاده از آن دوباره ممکن می‌شود. در واقع استفاده از سولوشن تاتو به‌جای استفاده از آب مقطر بسیار مفیدتر و بهتر است. با کمک سولوشن تاتو علاوه بر از بین‌ نرفتن ساختار رنگ، به یکدست شدن و راحت‌تر شدن استفاده از رنگ تتو نیز کمک خواهید کرد. از طرف دیگر می‌توانید از رقیق کننده رنگ تتو برای کم‌رنگ کردن رنگ تتو و استفاده از آن در سایه زنی بهره بگیرید.

* کمپانی های مختلفی در دنیا وجود دارند که رقیق کننده یا سولوشن تولید میکنند. یکی از بهترین سولوشن ها، سولوشن کمپانی وورد فیمس میباشد. 

* نحوه استفاده از سولوشن

1- ابتدا کمی رنگ تاتو خشک شده را درون تشتک رنگ بریزید.

2- سپس چند قطره سولوشن به آن اضافه کنید.پ

3- با استفاده از فی براش شروع به ترکیب کردن آنها کنید.

* هر چقدر مقدار سولوشن شما بیشتر شود، رنگ شما رقیق تر و کمرنگ تر میشود.