* کاربرد ماژیک جراحی (طراحی) تاتو

1- محصولی برای قرینه سازی و طراحی در تاتو

2- قابل استفاده برای ابرو، لب و...

رنگ آبی این ماژیک دارای 2سر می باشد که 1سر آن نازک و ضخامتی برابر 0.1 دارد و سر دیگر آن ضخیم تر می باشد.

ماژیک جراحی سفید داری 1سر است و برای طراحی ابرو و کادر لب استفاده میشود.

ماژیک طراحی قرمز رنگ برای تاتو رژ لب استفاده میشود.

ماژیک طراحی مشکی برای خط چشم کاربرد دارد.

این ماژیک ها دارای قابلیت پاک شدن با فوم های تمیز کننده را دارند.

این ماژیک ها پخش رنگ ندارند.