* مداد کنته مشکی:

از این مداد برای طراحی قاب ابرو و خط چشم در آرایش دایم استفاده میکنند.

* مداد کنته قهوه ای:

از این مداد برای طراحی سایه ابرو استفاده میشود.

* مداد کنته سفید:

از این مداد برای طراحی لب استفاده میشود.

* طرز استفاده از مداد کنته:

از دلایل مهمی که فردی تصمیم به انجام آرایش دایم میکند رفع نواقص، عدم قرینه بودن ابروها، ۀب ها و... است. به همین منظور برای قرینه سازی چهره از ابزار های زیر استفاده میکنند مانند: 

1- دیوایدر ابرو

2- مداد های کنته

3- کولیس 

4- و...

برای اینکه از این ابزار استفاده شود ابتدا طرح به وسیله مداد کنته کشیده میشود سپس با استفاده از ماژیک طراحی به فاصله 2 میلیمتری نقطه گذاری انجام میشود تا در حین کار خطوط و نقطه ها با کشیدن دستمال پاک نشوند.

* نحوه تراشیدن مداد کنته

برای این کار کافی است لبه پایین مداد را با تیغ کمی خراش دهید سپس نخ را بکشید با انجام این کار به راحتی چند سانت سر مداد بلند میشود. برای تیز شدن و فرم دار شدن نوک مداد میتوانید ا قالب تراش مداد استفاده کنید و مداد را به شکل دلخواه در بیاورید.