* انتخاب رنگ تاتو برای انواع پوست

2 دسته اصلی رنگ ها شامل موارد زیر است:

1- رنگ پایه: رنگ هایی با تناژ قهوه ای را می گویند.

2- رنگ کمکی: 25 درصد از حجم رنگ را شامل میشوند. در دو گروه سرد و گرم تقسیم میشوند. به طور کلی به رنگ های روشن و تیره گفته میشود. 

* نکات مهم در ترکیب رنگ تاتو برای تمام پوست هاس سفید و سبزه

1- توجه به رنگ پوست فرد در ترکیب رنگ بسیار مهم است، به عنوان مثال افراد با رنگ پوست سفید به علت وجود پیگمنت قرمز، باید از رنگ های زیتونی با تناژ سبز استفاده کنند.

2- سازگاری پوست مشتری و رنگ در ترکیب کردن رنگ تاتو مناسب، بسیار مهم است.

3- بر اساس رنگ پوست فرد باید از یک رنگ پایه متناسب با رنگ پوست او و رنگ مکملی یک درجه تیره تر یا روشن تر از رنگ پایه استفاده کرد.

* برای افرادی که پوست سبزه دارند به دلیل وجود پیگمنت آبی، باید از رنگ های گرم استفاده نمود. از این رو برای افرادی با پیگمنت آبی رنگ هایی با تناژ قرمز استفاده میشود.